FS Instalacje Sp. z o.o. - Usługi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Najlepszą wizytówką FS Instalacje Sp. z o.o. są wykonane przez nasze przedsiębiorstwo prace. Większość naszych zleceń stanowią obiekty o znacznym stopniu skomplikowania pod względem technicznym.

Szybkie info

Adres:
FS Instalacje Sp. z o.o.
40-847 Katowice
ul. Bocheńskiego 74
Tel:
32/793-69-71
E-mail:
Dane:
KRS: 0000608442
NIP: 6342859220
REGON: 363992782
BDO: 000168322

Wybrane realizacje FS Instalacje Sp. z o.o.

2020

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wykonanie modernizacji części pomieszczeń oraz infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach na potrzeby realizacji przez Wojewodę Śląskiego zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych

Inwestor: Śląski Urząd Wojewódzki

Okres realizacji: listopad-grudzień 2020

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji
Przychodnia Bracka Wesoła

Przebudowa gabinetów rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze w Przychodni Brackiej Wesoła przy ul.Osmańczyka 4 w Mysłowicach, celem zorganizowania pracowni badań RTG

Inwestor: Fundacja "Unia Bracka"

Okres realizacji: lipiec-październik 2020

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacje sanitarne
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu - archiwum zakładowe

Wykonanie pomieszczenia dla archiwum zakładowego wraz z wyposażeniem w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" z nadzorem autorskim

Inwestor: Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Usług Komunalnych

Okres realizacji: czerwiec-wrzesień 2020

Zakres robót:

 • projekt techniczny
 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja nawilżania i osuszania powietrza
 • dostawa i montaż regałów jezdnych
Zakład Komunalny PGM, Biuro Obsługi Mieszkańców Chorzów II

Wykonanie adaptacji lokalu handlowego na lokal biura obsługi mieszkańców administracji BOM "Chorzów II" w budynku przy ul. Karola Miarki 29B

Inwestor: Miasto Chorzów - miasto na prawach powiatu

Okres realizacji: maj-październik 2020

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji

2019

Przedszkole Publiczne nr 7 w Pszczynie

Dostosowanie Przedszkola Publicznego nr 7 w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 41 do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Inwestor: Gmina Pszczyna - Urząd Miejski w Pszczynie

Okres realizacji: listopad-grudzień 2019

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiająca
Węzeł cieplny w MZUK Sosnowiec

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca przebudowę grupowego wymiennikowego węzła cieplnego i sieci cieplnej niskoparametrowej w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu w formule "zaprojektuj i wybuduj" z nadzorem autorskim

Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Usług Komunalnych

Okres realizacji: wrzesień-październik 2019

Zakres robót:

 • projekt techniczny węzła cieplnego
 • budowa niskoparametrowej sieci cieplnej
 • dostawa i montaż wymiennika cieplnego
 • roboty budowlane
 • instalacja elektryczna, automatyka
Przedszkole nr 6 w Chorzowie

Wykonanie modernizacji kuchni i korytarzy - II etap w budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Gałeczki 56 w Chorzowie

Inwestor: Miasto Chorzów - miasto na prawach powiatu

Okres realizacji: czerwiec-sierpień 2019

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja glikolowa
Ochotnicza Straż Pożarna w Imielinie

Dokończenie inwestycji dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały

Inwestor: Urząd Miasta Imielin

Okres realizacji: styczeń-kwiecień 2019

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • podłączenie i uruchomienie kotłowni gazowej

2018

Kuchnia w Przedszkolu Miejskim nr 45 w Sosnowcu

Przebudowa części pomieszczeń i instalacji na parterze i w piwnicy; przebudowa instalacji p.poż w niskich segmentach Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sosnowcu

Inwestor: Gmina Sosnowiec - Przedszkole Miejskie nr 45

Okres realizacji: sierpień-grudzień 2018

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja hydrantowa
 • instalacja gazowa
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji
 • wyposażenie kuchni
Pomieszczenia Oddziału Elektrokardoilogii

Przebudowa i remont zespołu pomieszczeń zabiegowych na drugim piętrze Oddziału Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach

Inwestor: Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Okres realizacji: maj-wrzesień 2018

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacje teleinformatyczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja gazów medycznych
Kabel zasilający 6kV

Linia zasilania kablowego 6kV z GST-1 do P-11 na terenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. przy ul. Narutowicza 15 w Chorzowie

Inwestor: Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Okres realizacji: kwiecień-wrzesień 2018

Zakres robót:

 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • linia kablowa SN
 • montaż głowic kablowych
 • prace pomiarowe
Pomieszczenia socjalne oddziału TKP

Remont budynku socjalno-garażowego oddziału TKP znajdującego się przy ulicy Gościnnej 330c w Rudzie Śląskiej

Inwestor: Katowickie Wodociągi S.A.

Okres realizacji: październik 2017-czerwiec 2018

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacja alarmowa
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja wentylacji mechanicznej

2017

Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko w Szczyrku

Przebudowa i rozbudowa ośrodka narciarskiego Czyrna-Solisko w Szczyrku w zakresie: kotłowni gazowej, instalacji c.o., wod-kan, gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, sygnalizacji pożaru i oddymiania

Inwestor: Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.

Okres realizacji: czerwiec-grudzień 2017

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacja sygnalizacji pożaru i oddymiająca
 • kotłownia gazowa
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja gazowa
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • system klimatyzacji
Zaplecze dla pracowników MZUK w Sosnowcu

Budowa zaplecza dla pracowników wraz z częścią magazynową w miejscu przeznaczonego do rozbiórki istniejącego zaplecza dla pracowników na terenie bazy MZUK w Sosnowcu, ul. Plonów 22 oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Usług Komunalnych

Okres realizacji: czerwiec-listopad 2017

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • wyposażenie
Budynek hodowlano-ekspozycyjny dla Gibbonów

Budowa budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla Gibbonów z przejściem na wyspę na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie

Inwestor: Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

Okres realizacji: maj-sierpień 2017

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
Zaplecze sanitarno-szatniowego hali sportowej Olimpia

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i siłowni hali sportowej "OLIMPIA" przy ul. Gen. Ziętka 60 w Piekarach Śląskich

Inwestor: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Okres realizacji: styczeń-marzec 2017

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacja c.o.
 • instalacja wentylacji

2016

Kopalnia Wapienia Czatkowice - wentylacja

Modernizacja systemu wentylacji na halach stacji obsługi samochodów Kopalni Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.

Inwestor: Kopalnia Wapienia "Czatkowice" Sp. z o.o.

Okres realizacji: listopad-grudzień 2016

Zakres robót:

 • instalacja wentylacji mechanicznej
 • instalacje elektryczne
Hydrofornia - zawory

Wykonanie robót budowlanych na terenie hydroforni "Uniwersytecka" przy ul. Uniwersyteckiej w Katowicach

Inwestor: Katowickie Wodociągi S.A.

Okres realizacji: wrzesień-listopad 2016

Zakres robót:

 • roboty budowlane
 • instalacje elektryczne i słaboprądowe
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
Oświetlenie wewnętrzne

Remont pomieszczeń biurowych na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie

Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Okres realizacji: lipiec-październik 2016

Zakres robót:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje informatyczne
 • instalacje p.poż.
 • instalacja klimatyzacji
Oświetlenie zewnętrzne

Zmiana aranżacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie - strefa IV - instalacje elektryczne - oświetlenie zewnętrzne i nagłośnienie

Inwestor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.

Okres realizacji: czerwiec-sierpień 2016

Zakres robót:

 • linie kablowe nN - oświetleniowe
 • dostawa i montaż słupów oświetlenia zewnętrznego
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego
 • dostawa i montaż tablic zasilania i sterowania oświetlenia
 • instalacje nagłośnienia zewnętrznego
 • prace regulacyjno-pomiarowe
Stacja transformatorowa

Budowa stacji transformatorowej ST3 wraz z sieciami elektroenergetycznymi SN i nN na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Inwestor: Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o.

Okres realizacji: maj-czerwiec 2016

Zakres robót:

 • linie kablowe SN
 • linie kablowe nN
 • dostawa i montaż stacji transformatorowej
 • dostawa i zabudowa transformatora
 • dostawa i montaż złączy kablowych nN
 • prace regulacyjno-pomiarowe

top