FS Instalacje Sp. z o.o. - Usługi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Specjalistyczny sprzęt i narzędzia, wiedza, wysokie kwalifikacje i doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam realizować szeroki zakres usług zarówno w branży elektrycznej jak i sanitarnej.

Szybkie info

Adres:
FS Instalacje Sp. z o.o.
40-847 Katowice
ul. Bocheńskiego 74
Tel:
32/793-69-71
E-mail:
Dane:
KRS: 0000608442
NIP: 6342859220
REGON: 363992782
BDO: 000168322

Oferta FS Instalacje Sp. z o.o.

FS Instalacje Sp. z o.o. wykonuje specjalistyczne prace montażowo-instalacyjne oraz projektowe w branżach elektrycznej i sanitarnej. Realizujemy zarówno nowe inwestycje, jak i remonty oraz modernizacje w istniejących budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, obiektach energetyki zawodowej, na kolei i w budownictwie mieszkaniowym.

Oferujemy następujące usługi wykonawcze:

Branża elektryczna

Instalacje wewnętrzne:
instalacje elektryczne
instalacje oświetleniowe
montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych
montaż tablic sterowniczych, pomiarowych
montaż instalacji słaboprądowych
prace pomiarowe i serwisowe
prace projektowe
Sieci i instalacje zewnętrzne:
elektroenergetyczne linie kablowe średniego i niskiego napięcia
napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia
sieci teletechniczne tradycyjne oraz światłowodowe
sieci oświetlenia ulicznego
montaż stacji transformatorowych
montaż złącz kablowych, oświetleniowych, pomiarowych
montaż oświetlenia ulicznego
prace projektowe

Branża sanitarna

Instalacje wewnętrzne:
instalacje klimatyzacji i wentylacji
instalacje wodno-kanalizacyjne
instalacje centralnego ogrzewania
instalacje gazowe
instalacje solarne
wymiennikownie, pompownie
kotlownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe
prace pomiarowe i serwisowe
prace projektowe
Sieci i instalacje zewnętrzne:
sieci wodociągowe
sieci ciepłownicze
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wymiennikownie, hydroforownie, pompownie
prace projektowe

Posiadając własny, specjalistyczny sprzęt, doświadczoną i wysoce wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną wykonujemy wyżej wymienione roboty solidnie i terminowo. Stosując najnowsze, sprawdzone technologie i urządzenia, służąc wiedzą oraz doświadczeniem jesteśmy godnym zaufania partnerem.

top