FS Instalacje Sp. z o.o. - Usługi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, wod-kan, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej oraz doświadczenie, sprawność i wiedza naszych pracowników stanowią nasz atut dzięki, któremu nie boimy się podejmować nowych wyzwań.

Kontakt

FS Instalacje Sp. z o.o.
Adres:
40-847 Katowice
ul. Bocheńskiego 74
Tel:
32/793-69-71
E-mail:
Dane:
Spółka zarejestrowana przez:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000608442
NIP: 6342859220
REGON: 363992782
BDO: 000168322
Kapitał zakładowy: 10.000,00 zł
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.:
58 1950 0001 2006 5996 9741 0002